Vállalati politikaVállalkozásunk gyengeáramú rendszerek tervezésével, kivitelezésével és üzemeltetésével foglalkozik. Munkatársaink nagy tapasztalatú szakemberek, akik az elmúlt közel két évtized alatt számos hazai és nemzetközi biztonságtechnikai rendszer tervezésében, kivitelezésében, illetve karbantartásában vettek részt.

Célunk piaci szegmensünkben meghatározó szereplővé válni, amelyet csak munkánkkal maradéktalanul elégedett megbízókkal érhetünk el.Ennek érdekében..

1) Fokozottan figyelünk partnereink minden igényére, a velünk szemben támasztott követelményekhez alkalmazkodva igyekszünk a legjobbat nyújtani számukra

2) Integrált irányítási rendszert építettünk ki és működtetünk, amely tevékenységünk minden folyamatát szabályozza. Az integrált rendszer az alábbi részrendszerekből épül fel:
  • minőségirányítás – MSZ EN ISO 9001:2015 - Munkavégzésünk részletes írásos szabályzatok szerint történik, amely biztosítja a szakszerűséget, nyomon követhetőséget, valamint a felelősségek egyértelműségét.
  • környezetközpontú irányítás – MSZ EN ISO 14001: 2015 - Tevékenységeink környezeti hatásait értékeljük, igyekszünk a lehető legminimálisabb környezetterheléssel dolgozni és erre igyekszünk szorítani alvállalkozóinkat, illetve beszállítóinkat is. Hulladékainkat gyűjtjük, nyilvántartjuk, és a jogszabályi előírások szerint kezeljük.
  • információbiztonság – MSZ ISO/IEC 27001:2014 - Információs vagyonunkat felmértük, a leltárt rendszeresen aktualizáljuk. A vagyonelemekkel (elektronikussal és papír alapúval egyaránt) kapcsolatos kockázatokat értékeltük, e kockázatokat kontroll alatt tartjuk és kezeljük. A kialakított rendszer megakadályozza az illetéktelen hozzáférést információs anyagainkhoz, valamint biztosítja a folyamatos működést és adatszolgáltatást munkavégzésünkhöz.
  • munkahelyi egészségvédelem és biztonság – MSZ ISO 45001:2018 - Munkáinkkal kapcsolatos veszélyeket, egészségi kockázatokat rendszeresen értékeljük, azok minimalizálására törekszünk. Rendszeresen oktatjuk munkatársainkat a veszélyekről és a megelőzési lehetőségekről. Mind saját, mind partnereink tapasztalatait felhasználjuk a balesetek, illetve az egészségkárosodás megelőzése, megakadályozása érdekében.

3) A munkákat érintő valamennyi jogszabályi és szabványi követelményt figyelemmel kísérjük, elkötelezetten törekszünk azok betartására, valamint a jogszabályi előírásoknak való megfelelőségünket rendszeresen értékeljük.

4) Megbízható, tervszerűen ellenőrzött alvállalkozókat alkalmazunk, akikkel szemben elvárásunk, hogy a munkájukat érintő belső előírásainkat is betartsák.

5) A kiemelkedő színvonalú munkavégzés biztosítására és fenntartására a személyi és tárgyi feltételeket folyamatosan fejlesztjük.

6) Megrendelőink elégedettségét mérjük, a tapasztalatokat visszacsatoljuk integrált rendszerünk optimalizálására, fejlesztésére.

7) Integrált rendszerünk működésének kockázatait feltérképezzük és kezeljük, hatékonyságát mérjük és értékeljük, elkötelezettek vagyunk rendszerünk folyamatos javítása és fejlesztése mellett.Budapest, 2021. június 1.
Molnár Zsolt Gábor, ügyvezető igazgató


© 2011-2021, Minden jog fenntartva!